2023 жылғы 19 желтоқсаннан бастап ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 2023 жылғы 9 маусымдағы №435 бұйрығы қолданысқа енгізіледі, онда ” Ғимараттар мен құрылыстардың, құрылыс материалдары мен бұйымдарының қауіпсіздігі туралы” жаңа техникалық регламент бекітілген.
Бұл техникалық регламент ҚР аумағында ғимараттар мен құрылыстардың, құрылыс материалдары мен бұйымдарының өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде қауіпсіздігіне қойылатын ең төменгі және міндетті талаптарды, сондай-ақ оларды сәйкестендіру қағидаларын, сәйкестікті бағалау қағидалары мен нысандарын, оның ішінде өнімді айналымға шығару кезінде, құрылыс материалдары мен бұйымдарын таңбалауға қойылатын талаптарды белгілейді, сондай-ақ ҚР аумағында еркін қозғалысты қамтамасыз ету үшін оны қолдану қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.
2023 жылғы 19 желтоқсанға дейін ҚР Үкіметінің 2010 жылғы 17 қарашадағы № 1202 қаулысымен бекітілген бұрын қолданыста болған “ғимараттар мен құрылыстардың, құрылыс материалдары мен бұйымдарының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар” техникалық регламенті пайдаланылатын болады.
Ағымдағы техникалық регламентте бірқатар кемшіліктер болды. ҚР өнеркәсіп және құрылыс министрлігінде атап өткендей: “Алдыңғы құжат 13 жыл бұрын қабылданған, стандарттау жөніндегі құжаттардың тізбесі бөлігінде құрылыс материалдары мен бұйымдары қандай талаптарға сай болуы тиіс, қандай әдістер бойынша сынақтан өту керек және оларды сертификаттаудың міндеттілігіне қатысты нақтылықтар қамтылмаған, тиісінше жекелеген позициялар бойынша сәйкестікті міндетті Растауды қолданбауға мүмкіндік берді”.
Жаңа техникалық регламентте құрылыс материалдары мен бұйымдарының 77 түрін (техникалық регламентке 4-қосымша) міндетті сертификаттау және 54 түрін (техникалық регламентке 5-қосымша) міндетті декларациялау көзделген.
Сәйкестікті міндетті растау үшін құрылыс материалдары мен бұйымдарының сипаттамаларына (қасиеттеріне) қойылатын қауіпсіздік талаптары өнімге арналған 210 ұлттық (ҚР СТ) және 335 мемлекетаралық стандарттарда (ГОСТ) айқындалған (техникалық регламентке 1-қосымша және 2-қосымша).
Техникалық регламенттер тікелей бекітілген:
* зертханалар ОПС-пен немесе басқа өтініш берушілермен шарт талаптарында сынақтардың, зерттеулердің (сынақтардың) нәтижелерінің және өнімді өлшеудің фото – және (немесе) бейнетіркеуін жүргізеді;
* цемент өнімін сертификаттау ҚР СТ 3361 “Портландцемент цементтері мен клинкерінің сәйкестігін растау тәртібі” стандарттау жөніндегі ұлттық құжатқа сәйкес жүзеге асырылады;
* табиғи тастан жасалған бұйымдарды сертификаттау ҚР СТ 3619 “Табиғи тастан жасалған бұйымдар. Жалпы техникалық шарттар”.

Біздің мекен-жайымыз: Қазақстан Республикасы, Астана қ., Әуезов к-сі 28/1 тел. 8 7172 695355 (1538, 1541)
Гусейнова М. Д.
“Ұлттық сараптау және
сертификаттау орталығы”
АҚ Астана филиалының
1 санатты маманы