Адам өмірінің кез-келген саласы өлшемсіз мүмкін емес, ал өлшем бірлігі өлшем бірлігін қамтамасыз ететін арнайы қызметсіз мүмкін емес. Қазақстанда өлшем бірлігін мемлекеттік метрологиялық қызмет, сондай-ақ заңды тұлғалардың метрологиялық қызметтері қамтамасыз етеді.

"ҰлтССО" АҚ метрологиялық қызметі 1923 жылы құрылған және республикадағы ең көне ғана емес, сонымен қатар ең ірі болып табылады, елдің барлық өңірлерінде орналасқан 18 аккредиттелген зертханалардан тұрады және жоғары дәлдіктегі 2 мыңнан астам эталондық жабдық бірлігінен және 20 мыңнан астам бағынысты өлшеу құралдары мен өлшеу керек-жарақтарынан тұрады.

Өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы қызметтер:

 • өлшеу құралдарын тексеру, калибрлеу және жөндеу;
 • өлшеу, сынау және талдау зертханаларындағы өлшеу жағдайын бағалау;
 • өлшемдерді орындау әдістемелерін аттестаттау;

Салыстырып тексерілетін өлшем құралдарының номенклатурасы өлшемнің 17 түрінен тұрады:

 • геометриялық шамаларды өлшеу;
 • массаны өлшеу;
 • күш пен қаттылықты өлшеу;
 • қысымды өлшеу;
 • вакуумды өлшеу;
 • қозғалыс параметрлерін өлшеу;
 • Сұйықтықтар мен газдардың шығыны мен мөлшерін өлшеу;
 • тығыздық пен тұтқырлықты өлшеу;
 • физика-химиялық өлшемдер;
 • жылуфизикалық және температуралық өлшемдер;
 • оптикалық-физикалық өлшемдер;
 • акустикалық өлшеу;
 • электр шамаларын өлшеу;
 • магниттік шамаларды өлшеу;
 • уақыт пен жиілікті өлшеу;
 • радиотехникалық өлшеулер;
 • Иондаушы сәулеленуді өлшеу.

"ҰлтССО" АҚ метрологиялық қызметінде өлшеу құралдарын тексеру, калибрлеу және жөндеу бойынша үлкен практикалық тәжірибесі бар 400-ден астам білікті мамандар жұмыс істейді.

Метрологиялық қызметтің негізгі міндеттері:

 • экономика салаларын, сондай-ақ денсаулық сақтау, коммерциялық есеп және қоршаған ортаны қорғау салаларын метрологиялық қамтамасыз ету;
 • тексеру базасын жаңарту және одан әрі дамыту;
 • тексерудің жаңа түрлерін игеру жолымен аккредиттеу саласын кеңейту;
 • аспап жөндеу базасын дамыту және жетілдіру.

Өлшеу құралдары мен сынау жабдықтарын жөндеу

Техниканы дамыту және жетілдіру, жаңа технологиялық процестерді енгізу, Өнімнің, көрсетілетін қызметтердің сапасын және еңбек өнімділігін арттыру неғұрлым жетілдірілген өлшеу әдістерін енгізумен, сондай-ақ өлшеу аспаптары мен сынақ жабдықтарының санын ұлғайтумен тығыз байланысты.

Қазіргі уақытта республиканың кәсіпорындары мен ұйымдарында ұстау және пайдалану үшін техникалық куәландыру және жөндеу жөніндегі арнайы қызметтер талап етілетін техникалық құралдардың үлкен паркі бар.

Шаралар мен өлшеу құралдарын бірнеше рет қалпына келтіру өз қызметінде өлшеу құралдары мен сынақ жабдықтарын белсенді қолданатын кез-келген кәсіпорынның болуы үшін міндетті шарт болып табылады.

"ҰлтССО" АҚ иелігіндегі өлшеу құралдарының және сынау жабдықтарының ауқымды паркін жөндеумен қамтамасыз ету үшін және филиалдардың қолданыстағы жөндеу бөлімшелеріне қосымша "ҰлтССО" АҚ орталық аппаратының жанында 2009 жылғы қарашада метрологиялық жөндеу қызметі құрылды.

Өлшеу құралдары мен сынау жабдықтарына техникалық қызмет көрсету саласындағы қызметтер

 • оптикалық-механикалық өлшеу құралдарын жөндеу (аспаптық және әмбебап өлшеу микроскоптары, түйіспелі өлшеу аспаптары, бұрыштарды өлшеуге арналған аспаптар, кедір-бұдырлықты өлшеуге арналған аспаптар, оптикалық теодолиттер, нивелирлер және т. б.);
 • массаны өлшеу құралдарын жөндеу;
 • электр кернеуін, электр тогын, электр кедергісін, электр қуатын өлшеу құралдарын жөндеу;
 • азық-түлік, құрылыс және өнеркәсіптік сынақ зертханаларын жабдықтауға арналған сынақ жабдықтарын жөндеу.