“Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы” АҚ Астана филиалының біліктілікті тексеру провайдері ГОСТ ISO/IEC 17043-2013 “Сәйкестікті бағалау. Біліктілікті тексеруді жүргізуге қойылатын негізгі талаптар”. “Біліктілікті тексеру провайдері” аккредиттеу аттестаты № KZ.2017 жылғы 29 желтоқсандағы C. 01.1996, 2022 жылғы 29 желтоқсанға дейін қолданыста болады.

Провайдер аккредиттеу саласын кеңейту рәсімінен өтті, 08.06.2021 жылғы № 695-НҚ бұйрық.

Аккредиттеу аттестаты

Халықаралық стандарттың ережелеріне сәйкес ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 “Сынақ және калибрлеу зертханаларының құзыреттілігіне қойылатын жалпы талаптар”, біліктілікті тексеру сынақ, тексеру, калибрлеу нәтижелерінің сапасын қамтамасыз етудің тәуелсіз әдісі болып табылады.

Зертханалар ISO/IEC 17025 стандартының талаптарын орындай отырып, өз құзыреттілігін көрсетеді, ал нәтижелерге қосымша сенімділік зертханааралық салыстырмалы сынақтарға және арнайы провайдер жүргізетін салыстыруларға қатысу арқылы қол жеткізіледі.

Зертханааралық салыстыруларға тұрақты қатысу-зертхана қызметін ISO/IEC 17025 стандартының және аккредиттеу критерийлерінің талаптарына сәйкес танудың міндетті шарты.

Зертханааралық салыстыруларды жоспарлау, ұйымдастыру және жүргізу арқылы зертханалардың біліктілігін тексеру бүгінгі күні сынақтар мен өлшеулер нәтижелерінің техникалық құзыреттілігін растаудың және сапасын мониторингтеудің объективті тетігі болып табылады. “ҰлтССО” АҚ Астана филиалының провайдері 5 жыл бойы зертханалардың біліктілігін тексеру мақсатында зертханааралық салыстыруларды ұйымдастыру және жүргізу бойынша жұмыстарды жүзеге асырады.

“Біліктілікті тексеру провайдері” аккредиттеу аттестаты № KZ.2017 жылғы 29 желтоқсандағы C. 01.1996, 2022 жылғы 29 желтоқсанға дейін қолданыста болады. ЗАС қатысу ерікті негізде жүзеге асырылады. Біліктілікті тексеру бағдарламаларына аккредиттелген немесе аккредиттеуге дайындалып жатқан кез келген сынақ, тексеру және калибрлеу зертханалары қатыса алады.

ЗАС өткізу жоспары.

Зертхана қатысушы АҚ сайтында зертханааралық салыстыру бөлімінде қолайлы БТ бағдарламасын табады. Егер ЗАС өткізу жоспарында қажетті бағдарлама болмаса, онда сіз провайдерге қажетті бағдарламаны (эл. пошта provider@naceks.kz, тел. 8 7172 69 53 55 (іш. 1155, 1232). Қатысушылар саны жеткілікті болған жағдайда, бағдарламаны ЗАС провайдері ұйымдастыруы мүмкін.

Таңдалған бағдарлама бойынша ЗАС қатысуға өтінім жолдайсыз; жауап ретінде провайдер шартты жібереді. Шарт жасасқаннан кейін провайдер төлем шотын ұсынады. Тарату, үлгілерді жеткізу маршруттық картасы жасалғаннан кейін провайдер қатысушыға нұсқаулық пен БТ үлгісін жібереді. ЗАС қатысушысы нұсқаулыққа сәйкес сынақтар, өлшеулер жүргізеді және өлшеу (сынау) немесе калибрлеу нәтижелерін провайдерге береді. Провайдер келіп түскен қатысушылардың хаттамаларын өңдейді және БТ бағдарламасының нәтижелері туралы есеп дайындайды. Провайдер әрбір қатысушыға ЗАС қатысу туралы куәлік және БТ қатысу туралы есеп береді. Сканерленген құжаттарды қатысушыларға электрондық түрде жібереді, түпнұсқаларын пошта қызметі жібереді.

ЗАС жүргізу шарттарының бірі ЗАС жүргізу барысында қатысушылардан алынған ақпараттың құпиялылығы қағидаттарын сақтау болып табылады. Зертханадан алынған нәтижелер және осы нәтижелердің сапасын бағалау құпия болып табылады және Тапсырыс берушінің келісімінсіз жариялауға немесе басқа ұйымдарға немесе тұлғаларға беруге жатпайды.

08.06.2021 жылғы № 695-НҚ бұйрыққа сәйкес Провайдер кеңейту рәсімінен өтті және сынақ, тексеру және калибрлеу зертханалары үшін 30-дан астам біліктілікті тексеру бағдарламаларын ұсынады.

1 Штангенциркуль Сызықтық өлшемдерді өлшеу
2 Вольтметр Кернеуді өлшеу
3 Амперметр Ток күшін өлшеу
4 Мультиметр Ток күшін өлшеу
5 Жиілікті Өлшеу жиілігі
6 Санауыш электр Қуатын тұтыну
7 Су есептегіш Ағынын өлшеу
8 Шығын өлшегіш Шығынды өлшеу
9 Газ есептегіш Шығынын өлшеу
10 Қысым Манометр
11 Кілттер динамометриялық Күш өлшеу
12 Деңгей Биіктік айырмашылығын өлшеу
13 Жылдамдық өлшегіші Қозғалыс параметрлерін өлшеу
14 Гирлер Салмақ өлшеу
15 Токты өлшеу трансформаторы Токты өлшеу
16 Төмен жиілікті генераторы Радиотехникалық өлшеу
17 Шыны термометр Температураны өлшеу
18 Ареометр Тығыздықты өлшеу
19 Тахометр Қозғалыс параметрлерін өлшеу
20 Деңгей өлшегіш Деңгейін өлшеу
21 Кедергі өлшегіші Кедергіні өлшеу
22 Фотометр Оптикалық-физикалық өлшемдер
23 Диафрагма Сұйықтықтар мен газдардың шығыны мен мөлшерін өлшеу
24 Вискозиметр Тұтқырлықты өлшеу
25 Газ талдағыш Газ қоспаларының сандық және сапалық құрамын өлшеу
26 Алкотестер Спирт концентрациясын өлшеу
27 Оптикалық рефлектометрлер Талшықты-оптикалық желілердің параметрлерін өлшеу
28 Секундомер Уақытты өлшеу
29 Ұн (СО) Ылғалдылығы
30 Су Қаттылығы
31 Қиыршық Астық құрамы
32 Құм Ірілік модулі
33 Битум Иненің ену тереңдігі
34 Мата Электростатистикалық өріс кернеулігі
35 Алкогольсіз сусындар БГКП, КМАФАнМ

Сынақтар бойынша аккредиттеу саласы

Метрология бойынша аккредиттеу саласы

 2021 жылға арналған БТ бағдарламасы

2022 жылға арналған БТ бағдарламасы

Сауалнама-сауалнама

Өтінім-2022 жыл

Шарт-2022 жыл

  Қанағаттануды талдау

  Араласпау міндеттемесі

  Қазақтелеком АҚ ұйымдарының алғыс хаттары

Қазмырыш АҚ ұйымдарының алғыс хаттары

 ҚТЖ АҚ ұйымдарынан алғыс хаттар