Стандарттау біздің өміріміз, мүлік және қоршаған орта үшін қызметтердің, өнімдердің, жұмыстардың қауіпсіздігін, өнімнің үйлесімділігі мен өзара алмастырылуын, өнімнің, жұмыстың, қызметтің сапасын қамтамасыз етеді және ресурстарды үнемдеуге ықпал етеді.

Стандарттау саласындағы қызметтер:

 • стандарттау жөніндегі құжаттарды өзектендіру және өнім өндірушілер мен қызметтерді қажетті ақпаратпен қамтамасыз ету;
 • ұйым стандарттарының жобаларын әзірлеу / сараптау;
 • өнімнің таңбалануын жасау және (немесе) өнімнің таңбалануын стандарттар мен техникалық регламенттердің талаптарына сәйкестігін тексеру;
 • стандарттау жөніндегі құжаттардың мәтіндерін және (немесе) жобаларын аудару;
 • стандарттау мәселелері бойынша кеңес беру.

Қосымша жұмыс түрлері:

 • аналитикалық, өлшеу және сынақ зертханаларында өлшеу жағдайын бағалау (Алматы, Қарағанды филиалдары);
 • талдау, өлшеу және сынақ зертханаларында өлшеулердің жай-күйін бағалау туралы куәлікті қайта ресімдеу (Алматы филиалы);
 • сынау жабдықтарын аттестаттау (Алматы филиалы);
 • өндірістік ортаның физикалық факторларын өлшеу (Алматы филиалы);
 • өлшемдерді орындау әдістемелеріне сараптама (ӨОӘ) (Алматы, Қарағанды филиалдары);
 • химиялық өнімдерге қауіпсіздік паспортын әзірлеу (Алматы, Қарағанды);
 • еңбек жағдайлары бойынша жұмыс орындарын аттестаттау(Алматы, Қарағанды филиалдары);
 • өнімдер мен жабдықтарды кәсіпорындарда есептен шығару (Алматы филиалы);
 • өнімге паспорт әзірлеу (Алматы филиалы);
 • кәсіпорындардың өтінімдері бойынша семинарлар, дөңгелек үстелдер, шығармашылық кештер өткізу бойынша техникалық қызметтер көрсету (Қостанай филиалы);
 • даярлау (арттыру) бойынша оқыту семинарларын өткізу техникалық реттеу және стандарттау мәселелері бойынша тақырыптарды жария ете отырып, сәйкестікті растау жөніндегі сарапшы-аудиторлардың біліктілігі туралы мәліметтер (Қостанай филиалы) ;
 • қызметкерлерді өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында оқыту (Қарағанды филиалы);
 • өнімге штрих-код алуға әдістемелік көмек (Қызылорда филиалы);
 • азық-түлік қауіпсіздігі жүйесінің аудиті (Қостанай филиалы);
 • тамақ өнімдеріне рецептура және технологиялық нұсқаулық жасау (Жамбыл, Маңғыстау филиалдары);
 • отандық қызметтерді жеткізушінің құжаттарын сараптау (Жамбыл филиалы).

Компанияның анықтамалық-ақпараттық қоры (ААҚ)

Компанияның ААҚ шаруашылық жүргізуші субъектілерге жедел және сапалы қызмет көрсету үшін ақпарат көзі болып табылады және қағаз, сондай-ақ электрондық тасығыштарда 20 мыңнан астам құжаттардан тұрады.

Қол жетімділігі бар ақпараттық жүйе ("Кеден одағы. Ресми ақпарат көздері негізінде құрылған және Еуразиялық одақ шеңберінде техникалық реттеу саласындағы құжаттардың өзекті ақпаратын қамтитын техникалық реттеу" ақпараттық жүйесі (бұдан әрі – АЖ) болып табылады.

"Параграф" ақпараттық жүйесі құқықтық салада бағдарлануға көмектеседі.

ААҚ-қа республика өңірлеріндегі филиалдардың анықтамалық-ақпараттық қорлары кіреді, онда стандарттарды өзектендіруге жауапты мамандар әрқашан мыңдаған құжаттардың арасында бағдар табуға және осы сала бойынша өзекті ақпаратты табуға көмектеседі:

 • Қазақстан Республикасының техникалық регламенттеріне және республиканың басқа да нормативтік құқықтық актілеріне;
 • Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенттеріне және Одақтың басқа да нормативтік құқықтық актілеріне;
 • Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттары (ҚР СТ), қағидалар (ҚР др және Қазақстан Республикасының ұсынымдары (ҚР Р);
 • мемлекетаралық (өңірлік) стандарттар (МЕМСТ);
 • Ресей Федерациясының (ГОСТ Р) және Беларусь Республикасының (СТБ) ұлттық стандарттарына;
 • салыстырып тексеру әдістемелеріне (СТӘ), әдістемелік нұсқауларға (ӘН), нұсқаулықтарға (Н), метрология (М) жөніндегі ұсынымдарға, басшылық құжаттарға (БҚ) және өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы басқа да құжаттарға;
 • ведомстволық (салалық) құжаттарға.

Стандарттау жөніндегі құжаттарды өзектендіру

Стандарттау жөніндегі құжаттарды өзектендіру-оларға белгіленген тәртіппен қабылданған өзгерістерді, олардың қолданылу мерзімі туралы, қайта қарау, шектеу немесе күшін жою туралы ақпаратты енгізу арқылы құжаттарды өзекті күйде ұстау процесі.

Өзектендіруден өтпеген стандарттау жөніндегі құжаттар кәсіпорындардың жұмысына жіберілмейді.

Стандарттарды өзектендіруге рұқсат.