Сынама палатасы

Сынама палатасының таңбасы-сапа кепілі. Зергерлік бұйымдарды, сондай - ақ қымбат және жартылай қымбат тастарды зерттеу сынақ палатасының негізгі міндеті болып табылады. Сараптамаға тапсырыс беру – зергерлік бұйымның және оның құрамдас бөліктерінің-бағалы, жартылай бағалы тастар мен металдың түпнұсқалығы бөлігінде барынша толық және жан-жақты ақпаратты алуды білдіреді.

Қызметтер:

 • сараптама қорытындысын бере отырып, гауһар тастарды, інжу-маржандарды, түрлі-түсті бағалы және ұсақ тастарды диагностикалау;
 • мемлекеттік бақылау мақсатында асыл тастарды сәйкестендіру;
 • импорттық және отандық өндірістің бағалы металдардан және олардың қорытпаларынан жасалған зергерлік және тұрмыстық бұйымдарды сынамалау және таңбалау;
 • бағалы металдарға техникалық сараптама жүргізу;
 • зергерлік бұйымдарды тестілеу;
 • реактивтер жасау;
  қымбат металдарды, қымбат бағалы және жартылай қымбат бағалы тастарды және олардан жасалған бұйымдарды өндіру (әзірлеу) кезінде әдістемелік және консультациялық көмек көрсету;
 • сынамалық таңбаларды әзірлеу және тану саласындағы халықаралық ынтымақтастыққа қатысу;
 • бағалы металдар мен олардан жасалған бұйымдарды өндіру және техникалық сараптау саласында өнімді, өндірісті, көрсетілетін қызметтерді және сапа жүйесін сертификаттау жөніндегі органдарды аккредиттеуге қатысу;
 • бағалы металдар сынықтарынан жасалған бұйымдарды әкелу, өткізу, сатып алу қағидаларын, бұйымдарды сынамалық таңбамен таңбалау тәртібін, өнімді дайындау кезіндегі шығындар нормаларын, сынықтар мен қалдықтарды жинау, өңдеу, сақтау, есепке алу және тапсыру тәртібін қоса алғанда, бағалы металдар мен олардан жасалған бұйымдарды сараптау саласындағы нормативтік құжаттарды (әдістемелік, басшылық және ұсынымдық) әзірлеуге қатысу металдар, атаулы таңбаларды есепке алу және беру тәртібі.

Гемологиялық зертхана

Аккредиттелген гемологиялық зертхана тастарды қысқа уақыт ішінде физикалық және химиялық қасиеттері бойынша, сондай-ақ арнайы гемологиялық микроскопты пайдалана отырып көзбен анықтауға мүмкіндік беретін ең жаңа гемологиялық жабдықпен жабдықталған. Жоғары білікті мамандар, сарапшы-аудиторлар қымбат және жартылай қымбат тастарға гемологиялық сараптама жүргізуге дайын:

 • ауызша және кеңес түрінде;
 • қысқаша сараптамалық қорытынды бере отырып, зерттелетін объектінің фотосуретінсіз, сызықтық өлшемдерін, геометриялық параметрлерін, салмағын растай отырып және зерттелетін объектінің сапасы мен тазалығын көрсете отырып сәйкестендіре отырып;
 • толық сараптамалық қорытынды беріле отырып, объектінің фотосуреті, сызықтық өлшемдері, геометриялық параметрлері, салмағы және сәйкестендірілуі, сондай-ақ зерттелетін үлгіге түсініктемелері растала отырып.

Тарихы

"ҰлтССО" АҚ "Сынамалық палата" филиалы 2000 жылы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жанындағы сынамалық қадағалау мемлекеттік инспекциясының негізінде құрылды, бірқатар қайта құрулардан өтті.
1998 жылғы 2 қарашаға дейін-Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сынамалық қадағалау мемлекеттік инспекциясы.

1998 жылдың 2 қарашасынан - Қазақстан Республикасының Мемстандартына қарасты "Мемалкоцентр" РМК құрамында.

2000 жылғы 9 тамыздан бастап қазіргі уақытқа дейін - "Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы" АҚ құрамында-Қазақстан Республикасының бағалы металдардан жасалған бұйымдарды сынамалау және таңбалаумен айналысады.